❌سکوتی از جنس فریاد ❌

siroos20

◀به زودی▶


 ←یه تیپی میزنم خفن→

که همه اطرافیام بمونن تو کفم

 با پارچه ای به نام
←کفن→

زود باشید جواب بدید>_<
۱۱۱

زود باشید جواب بدید>_<

کاش هیچ وقت عاشقش نمیشدم :'(

کاش هیچ وقت عاشقش نمیشدم :'(

قیافه پسرا وقتی ریششونو میزنن >_< خخخخخخ
۵

قیافه پسرا وقتی ریششونو میزنن >_< خخخخخخ

کدوم؟
۲۷

کدوم؟

کامنت پلیز >_<
۱۴

کامنت پلیز >_<

کسی بیدار هست حوصلم سر رفته -_-
۱۸۵

کسی بیدار هست حوصلم سر رفته -_-

خدایی کدوماتون این طوری اید؟ اولیش خودمم >_<
۲

خدایی کدوماتون این طوری اید؟ اولیش خودمم >_<