:bouquet:
۳۴

:bouquet:

هر چیزے باید سر جاے خودش اتفاق بیفتد، قبول دارے؟ مثلاً شکوفه...
۳۴

هر چیزے باید سر جاے خودش اتفاق بیفتد، قبول دارے؟ مثلاً شکوفه...

:purple_heart:
۳۴

:purple_heart:

بزرگی گفت: وابسته به خدا شوید.پرسیدم: چه جوری؟گفت: چه جوری و...
۱۹

بزرگی گفت: وابسته به خدا شوید.پرسیدم: چه جوری؟گفت: چه جوری و...

دوشنبه تون عالی8قدم تابهار:palm_tree::rose:شمارش معکوس شروع ...
۹

دوشنبه تون عالی8قدم تابهار:palm_tree::rose:شمارش معکوس شروع ...

سلام دوستای عزیزم ممنون که به یادم بودین تو این مدتی که نبود...
۱۷

سلام دوستای عزیزم ممنون که به یادم بودین تو این مدتی که نبود...

پاییز هم ، آرام آرام رفت،و باز هم از خزانش هیچ خاطره ای برای...
۳۳

پاییز هم ، آرام آرام رفت،و باز هم از خزانش هیچ خاطره ای برای...

خورشید، محمد است و صادق ماه استخورشید همیشه با قمر همراه است...
۳

خورشید، محمد است و صادق ماه استخورشید همیشه با قمر همراه است...

سلطان به وزیر گفت ۳ سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه...
۱۱

سلطان به وزیر گفت ۳ سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه...

@ مرد بنائی سال های زیادی در یکی از شرکت ها کار میکرد وسنش ب...

@ مرد بنائی سال های زیادی در یکی از شرکت ها کار میکرد وسنش ب...

:confetti_ball::party_popper::confetti_ball::party_popper::c...
۱۰

:confetti_ball::party_popper::confetti_ball::party_popper::c...

پاییز را دوست دارم...بخاطر غریب و بی صدا آمدنشبخاطر رنگ زرد ...
۷

پاییز را دوست دارم...بخاطر غریب و بی صدا آمدنشبخاطر رنگ زرد ...

یک روز گرم پاییزی شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت خودش را تک...
۲

یک روز گرم پاییزی شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت خودش را تک...

لیلی زیر درخت انار نشست.درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ.گ...
۱

لیلی زیر درخت انار نشست.درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ.گ...

:up-pointing_red_triangle::down-pointing_red_triangle::up-po...
۱۳

:up-pointing_red_triangle::down-pointing_red_triangle::up-po...

شهریور….این ته تغاری نازک نارنجی آفتاب….دارد میرسد…نیامده سر...
۱۰

شهریور….این ته تغاری نازک نارنجی آفتاب….دارد میرسد…نیامده سر...

"به خودم بگـــو"هر گاه عیبی در من دیدی، به خودم خبر بده، نه ...
۳

"به خودم بگـــو"هر گاه عیبی در من دیدی، به خودم خبر بده، نه ...

حکایت و  داستان های آموزنده:چند شب پیش عنکبوتی را که گوشه ی ...
۳

حکایت و داستان های آموزنده:چند شب پیش عنکبوتی را که گوشه ی ...

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻻﻝ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ، ﺁﻧﭽﻨﺎ...
۶

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻻﻝ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ، ﺁﻧﭽﻨﺎ...

‏یکی باید باشه تو زندگی آدم ، که آدم روزی چند بار بهش بگه : ...

‏یکی باید باشه تو زندگی آدم ، که آدم روزی چند بار بهش بگه : ...