romi♡

slosh_girl

°•°•°•● ﷽ ●•°•°•°
♡mohmadm♡

¤یه آدم عادی باطرز
فکر جذاب
پاهارو زمین ولی
طرفدار پرواز¤

married💍@aminnt0901

{18طهران}🌟
{اردیبهشتی}💖

رمان🍁 خان زاده🍁

امتیاز
481150
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
50

#خان_زاده #پارت325 #پارت_پایانی* * * * *”دو سال بعد”چشمام و...

#خان_زاده #پارت324با دیدن اشکی که توی چشماش حلقه بسته بود ت...

1

#خان_زاده #پارت324با دیدن اشکی که توی چشماش حلقه بسته بود ت...

#خان_زاده #پارت323با پاهای لرزون جلو رفتم و روی صندلی که کن...

#خان_زاده #پارت322ته دلم خالی شد!با اضطراب پرسیدم_فقط چی؟با...

#خان_زاده #پارت321هر قدمی که برمی داشتم باعث میشد دلهوره و ...

#خان_زاده #پارت320* * * * *داخل باغ عمارتی که توش مهمونی بر...

#خان_زاده #پارت319بین مخاطب هام دنبال اسم هلیا گشتم و بالاخ...

#خان_زاده #پارت318* * * * *مونس و به بغلش دادم و کلافه شروع...

#خان_زاده #پارت317سکوتم رو که دید بیشتر گارد گرفت و ادامه د...

#خان_زاده #پارت316لبخند ژکوندی تحویلش دادم و گفتم_یبار دیگه...

8

#خان_زاده #پارت315دلم زیر و رو شد!باورش برام سخت بود که اهو...

#خان_زاده #پارت314خواستم هم چنان از جام تکون نخورم و روی تخ...

#خان_زاده #پارت313تا موقع اومدن اهورا، دمغ یه گوشه نشستم و ...

#خان_زاده #پارت312و بعد خواست پاش و داخل اتاق بزاره که ضربه...

1

#خان_زاده #پارت311با انزجار نالیدم_حالا که همه چی چیز داره ...

2

#خان_زاده #پارت310با تشر گفتم_پاشو...پاشو به جای اینکه مزخر...

17

#خان_زاده #پارت309نزدیک گوشم پچ زد_در قفله...با خیالت راحت ...

#خان_زاده #پارت308ناباور نگاهش کردم.امکان نداشت...یعنی واقع...

#خان_زاده #پارت307_نه نترس...چیزی نشده فقط من نیم ساعت دیگه...