smho

smho

امتیاز
11310
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه

انتهاے شب شددلهابہ فرداامیدوار چشم‌هاپرازخوابهمہ می‌ڪَویندزن...

اینهمه جنایت برای چه؟برای ثروت، برای پول، برای کامیابی؟پس از...

من عاقبت از اینجا خواهم رفت،پروانه ای که با شب می رفت،این فا...

احمدشاملوتکیه کلامش بود؛فرق نمی کرد موقع سلام یا وقت خداحافظ...

2

احمد شاملوآهاین جماعت حقیقت راتنها در افسانه ها می جویندیا آ...