طلوع

so76

با تشکر از دوستانی که به پروفایل من سر زدند
لطف کردید

افراد  روستایی در خوزستان خخخخمحض خنده
۶

افراد روستایی در خوزستان خخخخمحض خنده

والا به خدا ؟؟؟!!B-)
۱

والا به خدا ؟؟؟!!B-)

ماخ خخخ
۱

ماخ خخخ

کدوم ؟؟؟!!!:O
۶

کدوم ؟؟؟!!!:O

خخخخ
۲

خخخخ

وای ، :-) خخخخ
۱

وای ، :-) خخخخ

خخ خخخخ
۳۶

خخ خخخخ

کی موافقه !! هزگرکی موافقه لایک کنه

کی موافقه !! هزگرکی موافقه لایک کنه

والا بوخودا :-)
۲

والا بوخودا :-)

ترجمه : نمیدونم چم شده ؟؟؟؟خخخخ
۲

ترجمه : نمیدونم چم شده ؟؟؟؟خخخخ

لایک کنید دیگه :'(
۳

لایک کنید دیگه :'(

هی:-(
۲

هی:-(

خخخ
۵

خخخ

ماخ
۱

ماخ

خخخخخ
۴

خخخخخ

شفارشی
۴

شفارشی

من تجربه داشتم ،شما هم انجام بدید;-)
۳

من تجربه داشتم ،شما هم انجام بدید;-)