درسا

soctk

یه دختره بامزه. شر. جزو اراذل و اوباش مدرسه لنگه شیتونی من پیدا نمی کنی

خخخخخخ
۶

خخخخخخ

خیلی بده
۱

خیلی بده

ادامس خرسی
۱۹

ادامس خرسی

غذا ی من همین الان  سوخته
۷

غذا ی من همین الان سوخته

بانو؟
۲

بانو؟

خر ه پرنده ندیده بودم

خر ه پرنده ندیده بودم

منم میخوام
۶

منم میخوام

خخخخ
۲

خخخخ

عیدی های من
۴

عیدی های من

بریم کمکش؟
۴

بریم کمکش؟

جااااااااااننننننننننن
۲

جااااااااااننننننننننن

دوستش دارم
۲

دوستش دارم

خوب اون کلمه به افتخار دوستم بود گشت ارشاد گیر داد مجبور شدم
۱

خوب اون کلمه به افتخار دوستم بود گشت ارشاد گیر داد مجبور شدم

بهترین دوست من
۸

بهترین دوست من

اخی
۵

اخی

وای
۲

وای