کامنت لطفا:crying_face:
۱۵۷

کامنت لطفا:crying_face:

کامنت لطفا
۶۷

کامنت لطفا

شب خوش بای تا فردا
۵

شب خوش بای تا فردا

تو سرما بستنی خوردن حال میدهکیا موافقن ؟
۳

تو سرما بستنی خوردن حال میدهکیا موافقن ؟

خوبه ادم عوض بشه عوضی نشه
۱۸

خوبه ادم عوض بشه عوضی نشه

#all the good girls go to hell
۲

#all the good girls go to hell

هــــــــــــــی:disappointed_face:
۲۰

هــــــــــــــی:disappointed_face:

هیچوقت دست از حرکت بر ندار
۲

هیچوقت دست از حرکت بر ندار

داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که اسباب بازی دست بقیه ایم
۱

داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که اسباب بازی دست بقیه ایم

منو میگه :pensive_face::pensive_face:
۴

منو میگه :pensive_face::pensive_face:

#رفیق #دوست :yellow_heart:

#رفیق #دوست :yellow_heart:

کامنت بذارید
۱۵

کامنت بذارید

#کپی–اجباری
۲

#کپی–اجباری

از چیم ؟؟
۸۹

از چیم ؟؟

بپرسید
۶۸

بپرسید

#کپی-اجباری بیاید برای سلامتی همه ی مریضا دعا کنیم:smiling_f...
۳۳

#کپی-اجباری بیاید برای سلامتی همه ی مریضا دعا کنیم:smiling_f...

پرو پرو از درخت همسایه چیدم طفلی نتونست چیزی بگه :face_with_...
۶۷

پرو پرو از درخت همسایه چیدم طفلی نتونست چیزی بگه :face_with_...

#کپی-اجباری
۱

#کپی-اجباری

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:
۶۲

:ok_hand_sign::ok_hand_sign: