در هوایت بی قرارم روز و شب

soghand555

📎

فاجعه‌ی ذاتی خودکامه‌گی در این است که خودکامان حتی پس از چیرگی سیاسی بر جان‌های آزاده و ناتوان کردن و دوختن دهان‌شان، هنوز از آنان می‌هراسند.
این کفایت‌شان نمی‌کند که حریف به‌ناچار خاموشی گزیده است. این که هنوز آری نمی‌گوید، خدمت نمی‌گزارد، سر فرود نمی‌آورد، این که به گله‌ی چاکران حلقه‌به‌گوش و مدیحه‌سرایان ایشان در نمی‌آید، وجود او و حضور او آنان را ناخوش می‌آید.
masoud

امتیاز
33495360
دنبال‌کنندگان
34753
دنبال‌‌شوندگان
187
مورد‌ علاقه
12

#فاجعه #خودکامگی #رذالت #سلطه #نظام_سیستماتیک #نظام_سلطه #سل...

7

#کوپیولیسم

1

نصیحت آغا محمدخان قاجار خطاب به ولیعهدش فتحعلی شاه :رعیت چون...

#copiolism #کوپیولیسم#

2

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

3

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

#Nature #see #Beauty #View #nature_photo#the_earth #Sight...

بالا رفتن از کوه عشق پرخطر است، اما خطر هیجان آن است.و راه ب...

#کوپیولیسم

#کوپیولیسم

#کوپیولیسم

1

روستای ما دو ارباب داشت که همیشه بایکدیگر اختلاف داشتند هر ک...

این عکس امشب، در مرز بین چین و تبت، هنگام طلوع ماه گرفته شده...

#کوپیولیسم

یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ فیلمی را ﭘﺨﺶ می کرد...نشاﻥ مى داد ...

پادشاهی به شکار می رفت . در همین بین دیوانه ای را دید که کود...

2

#کوپیولیسم

انسان‌ها می‌توانند تبسم کنند ... تبسم کنند و تبسم کنند ... د...