خخخخ
۱

خخخخ

ماشاءالله
۱

ماشاءالله

بخون

بخون

افرین خانم

افرین خانم

اینم پاییز
۱

اینم پاییز

بدون شرح

بدون شرح

امیر خان در حج

امیر خان در حج

........
۱

........

حقیقته

حقیقته

دلگیرم
۱

دلگیرم

تقدیم به تو که بهترینی

تقدیم به تو که بهترینی

زود گذشت

زود گذشت

شباهت

شباهت

خفه لنگی
۲

خفه لنگی