اینم از بازیگر محبوب من که اسمشو نمیشناسم هر کی اسمشو میدونه...

اینم از بازیگر محبوب من که اسمشو نمیشناسم هر کی اسمشو میدونه...

دختراست...دیگر

دختراست...دیگر

جمله اش خیلی سنگین بود کمر پسره شکست...
۱

جمله اش خیلی سنگین بود کمر پسره شکست...

ووااااااااای...

ووااااااااای...

باور کن من جای دختره بودم  پدر اقامونو در میاوردم....والا

باور کن من جای دختره بودم پدر اقامونو در میاوردم....والا

خخخ خخخ

خخخ خخخ

خوش به حال بابا مامانش . .

خوش به حال بابا مامانش . .

و چقدر غریب است شهر من......

و چقدر غریب است شهر من......

حال من درحال حاضر این شکلیه ....
۶

حال من درحال حاضر این شکلیه ....