پاییزه

sombol6894

امروزقیچی رابرداشتم وپایان دادم..
ب تمام دلخوشی هایم!
موهایی را..که فقط باد
نوازش میکند!
باید "چید"

امتیاز
176600
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
4

امروز قیچی را بر داشتم و پایان دادم ...ب تمام دلخوشی هایم!مو...

1

دوست داشتنم،نه کم می‌آمد . . .نه آب می‌رفت . . .و نه رنگ می‌...

2

وابسته ی دختری کویری بشویسخت است اگر خودت شمالی باشی#محسن_ان...

1

بمان کنار من امشب، دوباره شعر بخوان تابرای هر دویمان بعد گری...

.چقدر گفته اندکه مرد نباید گریه کند!تو اماباز هم گریه نکن......

2

.تا حالا برایت پیش آمده برای مدتی، چه کوتاه چه بلند، خودت را...

1

.همین قدرراست بمان.همین قدربی ریا.پاک.بی حد.همین قدرراز بمان...

1

.ﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖﻧﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻨﺖ:‏ﻭﺩﺍﻉ! ﻭﺩﺍﻉ!‏ﻋﺸﻖ؛ﺍﯼ...

1

.خب من عشق را جورِ دیگری می دیدم...از اولش هم همین طور بودم!...

1

.به اندازه یک فنجان چای، کنارم میمانی؟!از نظر دستور زباناین ...

4

.حتی ممکن استاین شالگردناصلا خوب از آب در نیایدو تو را گرم ن...

11

چشم های کسیچند شبی ستحواسم را پرت کردهوگرنهمنزنی نبودمکهبی ن...

5

واژه ها در نگاه امن تو شعر می شوندصبح شد بانوصبح شدنگاهت را ...

3

حالی برای گفتندیوان شعر نیست....یک مصرع و خلاصه:"تو را دوست ...

6

الان فقط نیاز دارم بغلـــم کنیحرکتی به قدمتِ خودِ بشریت که م...

4

ساعت صفر عاشقی همه چیز از نو شروع میشود و من شادم چرا که یکر...

2

کاش می شداز خاطره ها جدا شدآن وقت دیگرچیزی آزارت نمی دهدم‍‍ث...