اه اه اه انقدربدم میادیعنی من هیچ کدوم ازاعضای بدنتون نیستما...
۱

اه اه اه انقدربدم میادیعنی من هیچ کدوم ازاعضای بدنتون نیستما...

وااااای ژییییییگگگگگگگررررر رررررر

وااااای ژییییییگگگگگگگررررر رررررر

متحرک

متحرک

متحرکحتماببینیدیکم ملیح بخندعزیزم

متحرکحتماببینیدیکم ملیح بخندعزیزم

متحرک

متحرک

لی مینهو
۱

لی مینهو

این کدام یک ازاعضای بدنت
۶

این کدام یک ازاعضای بدنت

ایاواقعادوسش داری
۱

ایاواقعادوسش داری

لی مینهو کی تومیش

لی مینهو کی تومیش

نفسسسسسسس

نفسسسسسسس

وااااااای
۲

وااااااای

استیکرسه قلوهای جومونگ

استیکرسه قلوهای جومونگ

خوشگلن؟
۳

خوشگلن؟

سونگچرامن عاشقتمچراانقدرنازیچراانقدرجیگریچراانقدرنفسی
۱

سونگچرامن عاشقتمچراانقدرنازیچراانقدرجیگریچراانقدرنفسی

خونه جومونگ اینجاست

خونه جومونگ اینجاست

عشقاااااااااای من
۳

عشقاااااااااای من

چ خوووووووشگل شده
۱

چ خوووووووشگل شده