سونیا

soniyan


تویی که مرا در حال سقوط می بینی ، آیا تا به حال اندیشیده ای که شاید تو وارونه ایستاده ای ؟

چقدر تو را کم دارم:crying_face::crying_face:
۴

چقدر تو را کم دارم:crying_face::crying_face:

ای کاش میفهمیدی

ای کاش میفهمیدی

سلام دوستای خوبم بعد از مدتها برگشتم
۸

سلام دوستای خوبم بعد از مدتها برگشتم

آرام و رها باش
۷

آرام و رها باش

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به دنبال کوچکترین فر...

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به دنبال کوچکترین فر...

ساکت بودن همه چیز است.سکوت به معنای حرف نزدن نیست،سکوت به مع...
۱

ساکت بودن همه چیز است.سکوت به معنای حرف نزدن نیست،سکوت به مع...

کیمیاگران2Zen Sufi Medition OSHOhttps://telegram.me/Zensufi
۳

کیمیاگران2Zen Sufi Medition OSHOhttps://telegram.me/Zensufi

Rejoice! Sing! Dance! Dance so totally that your egos melt a...
۴

Rejoice! Sing! Dance! Dance so totally that your egos melt a...

انسان ناآگاه از خویش، یک گداست. انسان آگاه از خویش بزرگترین ...
۱

انسان ناآگاه از خویش، یک گداست. انسان آگاه از خویش بزرگترین ...

این کانال عضو بشین تا مسیر زندگیتون راحتتر بشه .Zen، ZorbaZe...
۱۷

این کانال عضو بشین تا مسیر زندگیتون راحتتر بشه .Zen، ZorbaZe...

چهار عنصر
۷

چهار عنصر

چاکراها
۲

چاکراها

هنگامی که بودا در بستر مرگ بود متوجه شد شاگرد جوانش آناندا د...
۲

هنگامی که بودا در بستر مرگ بود متوجه شد شاگرد جوانش آناندا د...

وقتی تسلیم خدا باشی ،اراده تو اراده او باشد،جریان الهی و همه...
۱

وقتی تسلیم خدا باشی ،اراده تو اراده او باشد،جریان الهی و همه...

زندگی هچو یک رودخانه ستتولد مرگ
۳

زندگی هچو یک رودخانه ستتولد مرگ

نمیتوانی بخوابی؟با من صحبت کن ....             ...
۴

نمیتوانی بخوابی؟با من صحبت کن .... ...

خواسته هایت را روشن و واضح بیان کن و با شک و تردید از خدای ت...
۴

خواسته هایت را روشن و واضح بیان کن و با شک و تردید از خدای ت...

شما برای تعالی همه آنچه را که باید دارید فقط باید بخواهید بر...

شما برای تعالی همه آنچه را که باید دارید فقط باید بخواهید بر...