سلااااااااااااااااام دوستاییییی گلمممممممممممم.خوبیددددددددد...
۴۱

سلااااااااااااااااام دوستاییییی گلمممممممممممم.خوبیددددددددد...

می آیی . . .عاشق می کنی . . .محو میشوی . . .تا فراموشت می کن...
۷

می آیی . . .عاشق می کنی . . .محو میشوی . . .تا فراموشت می کن...

میــــدونمـــ #تــو نمیــایــ✋میــــدونمـــ #مـن بهت نمیرســ...
۷

میــــدونمـــ #تــو نمیــایــ✋میــــدونمـــ #مـن بهت نمیرســ...

بالاخره امتحانام تموم شده خلاااااااااص شدم
۸

بالاخره امتحانام تموم شده خلاااااااااص شدم

تولد عشقم قلبم جونم عمرم اوپای گلم اوپااااا کای مباااااااااا...
۷

تولد عشقم قلبم جونم عمرم اوپای گلم اوپااااا کای مباااااااااا...

عشق اولم شوورم. فداش شم
۲

عشق اولم شوورم. فداش شم

عاشق این عکسشم
۱

عاشق این عکسشم

کایسو.عشقن عشق خداااااااا عاشقشونم
۵

کایسو.عشقن عشق خداااااااا عاشقشونم

الان دارم اهنگ all of me چانیول رو گوش میکنم محشره :'(
۱۵

الان دارم اهنگ all of me چانیول رو گوش میکنم محشره :'(

شوور گلم عشقه خودم.چه ناز شده خداااااااا
۱

شوور گلم عشقه خودم.چه ناز شده خداااااااا

این دختره ی میمون کیه با شوورم عکس انداخته با اون قیافش .از ...
۱۹

این دختره ی میمون کیه با شوورم عکس انداخته با اون قیافش .از ...

شیوچن. بابا این چن خیلی منحرفه خیلی اصلا فکرشم نمیکردم.حداقل...
۳۶

شیوچن. بابا این چن خیلی منحرفه خیلی اصلا فکرشم نمیکردم.حداقل...

شب همگی کایسویی
۴

شب همگی کایسویی

اعتراف میکنم بعد از شناخت اکسو خیلی منحرف شدم یعنی خیلی :-D
۶

اعتراف میکنم بعد از شناخت اکسو خیلی منحرف شدم یعنی خیلی :-D

تفلد عقشم اوپای گل خووووووودم دی او جووووووووووونم مبارک
۲

تفلد عقشم اوپای گل خووووووودم دی او جووووووووووونم مبارک

چن و سوهو.ای چن منحرف. این شیومین کجاست بیاد جمعش کنه
۳۵

چن و سوهو.ای چن منحرف. این شیومین کجاست بیاد جمعش کنه

لوهان و مجسمه جکی چان.چه خوشمل شده لولو جونم
۱

لوهان و مجسمه جکی چان.چه خوشمل شده لولو جونم

هونهان.عقشن

هونهان.عقشن

الهی.قلفونشون بشم
۱

الهی.قلفونشون بشم

کایسوووووووو عیززززززززز ریل
۳

کایسوووووووو عیززززززززز ریل