꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼ S ᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

sosan...2017

#سوسن_موسوی
‎‌‌‌‌‌گرچه از چشم من این حال دلم مے خوانی
من نگویم سخنے چون تو خودت مے دانی
جمله اے هست ڪه در گیرم و خیلے سادست
"دوســـــتت دارم و دانے به همین آسانی"
نڪـــــند ترک ڪنے این دل غمگین مـــــرا
تا ابد در نظر و پیش دلــــــــم مے مانی
من به چشمان تو عمریست ڪه عادت دارم
گاه گاهے نـــــظرے ڪن تو به من پنهانی
به تو محـــــتاج شدم در بدر و بیمارم
تو طـــــبیبے و به درد دل من درمانی.
❤️🌺🍃‌‌‌‌‌‌‌‌━━♡💕━━━

#شب_ها به دورِ خیالِ #تُ پیله میکنم... تا پروانه 🦋تر #عاشقت شوم...❤♥️☞

#شب_ها به دورِ خیالِ #تُ پیله میکنم... تا پروانه 🦋تر #عاشقت شوم...❤♥️☞

أنا لا أقبل محو الأمیة ، أرکادیان هو کن علی طبیعتک! نسیم لجعل الأملاح جنیة الذی یفتقد الریاح أنا فیریس ولکن تبحث عن اللیلة التی نقبل فیها الحریق بوصة إلی الجسیمات المحترقة حواس النافذة المظلمة ...

أنا لا أقبل محو الأمیة ، أرکادیان هو کن علی طبیعتک! نسیم لجعل الأملاح جنیة الذی یفتقد الریاح أنا فیریس ولکن تبحث عن اللیلة التی نقبل فیها الحریق بوصة إلی الجسیمات المحترقة حواس النافذة المظلمة تحصل علی نخبک المتشددین من القمر! العطریة هو ساخن لک، أوه أنا فی انتظارکم (التبت ...

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست #فاضل_نظری

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست #فاضل_نظری

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌