‌مرا گر در تمنای تو آید صد بلا بر سرزِ سر بیرون نخواهم کردهر...
۴

‌مرا گر در تمنای تو آید صد بلا بر سرزِ سر بیرون نخواهم کردهر...

ای کاش کسی می آمد و غم ها را از قلب اهالی زمینبرمیداشت...👤 س...
۲

ای کاش کسی می آمد و غم ها را از قلب اهالی زمینبرمیداشت...👤 س...

انسان‌ها همه می‌خواهنددر قله کوه زندگی کنند،بی‌آنکه به خوشبخ...

انسان‌ها همه می‌خواهنددر قله کوه زندگی کنند،بی‌آنکه به خوشبخ...

ما تنها زاده می‌شویم، تنها زندگی می‌کنیم و تنها می‌میریم.عشق...
۱

ما تنها زاده می‌شویم، تنها زندگی می‌کنیم و تنها می‌میریم.عشق...

سلام دوستان کسی میدونه تو این تابلو چی نوشته؟
۴۰

سلام دوستان کسی میدونه تو این تابلو چی نوشته؟