:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...
۳

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...

زود تند سریع:kissing_face::kissing_face::kissing_face:بوس بو...
۷

زود تند سریع:kissing_face::kissing_face::kissing_face:بوس بو...

عاشقانه:کاش باشم سوژه ی عکاسی لبخند تو...سلفی ام در لنز پر م...

عاشقانه:کاش باشم سوژه ی عکاسی لبخند تو...سلفی ام در لنز پر م...

عاشقانه:لبخندت را از من نگیر :smiling_face_with_smiling_eyes...

عاشقانه:لبخندت را از من نگیر :smiling_face_with_smiling_eyes...

عاشقانه:آغــــوش تومثل جنگـل هـــاے شمالمثل بـــاراڹ هــاے ر...
۲

عاشقانه:آغــــوش تومثل جنگـل هـــاے شمالمثل بـــاراڹ هــاے ر...

عاشقانه:مرا ببر آنجا که" بودنت "تمـام نمیشود ...
۲

عاشقانه:مرا ببر آنجا که" بودنت "تمـام نمیشود ...

سلام کیا بیدارن؟؟بحرفیم
۸

سلام کیا بیدارن؟؟بحرفیم

عششششششقم؟؟؟!:ear::eyes:
۸

عششششششقم؟؟؟!:ear::eyes:

عاشقانه:اینقدر به معشوقه هایتان نگوید عمرم ،نفسم،زندگیِ من! ...
۲

عاشقانه:اینقدر به معشوقه هایتان نگوید عمرم ،نفسم،زندگیِ من! ...

تعال اسمع سکوتی اشگد سوالف بی:pensive_face:

تعال اسمع سکوتی اشگد سوالف بی:pensive_face:

:revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:

:revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:

آعشق :نظراتگ المختلسهہ ♡ ..تحدیداً حینمآ أعلم ›$ أنگ تنظر لی...
۴

آعشق :نظراتگ المختلسهہ ♡ ..تحدیداً حینمآ أعلم ›$ أنگ تنظر لی...

#این منم:mouth:چقداوششکلم:victory_hand::ok_hand_sign::smilin...
۲

#این منم:mouth:چقداوششکلم:victory_hand::ok_hand_sign::smilin...