سوزان

sozeeeee

مگه دوست نداشتم ک گذاشتی رفتی با شه برو عزیزم تو خودت اینو خواستی ی روز میشی پشیمون ولی فایده نداره.

لایکام میپره؟؟؟

لایکام میپره؟؟؟

نمیتونم پیام بنویسم

نمیتونم پیام بنویسم

هرکی کمک کنه ازاد شم میام فول لایکش میکنم مطمئن باش
۱

هرکی کمک کنه ازاد شم میام فول لایکش میکنم مطمئن باش

یکی برام بگه من چرا ازاد نمیشم.........
۱

یکی برام بگه من چرا ازاد نمیشم.........

چندتا لایک داره

چندتا لایک داره

من یهوی♥
۱

من یهوی♥

خخخخخخخخ

خخخخخخخخ

کدوم

کدوم

واقعا

واقعا

.لایک وکدوم

.لایک وکدوم