...........اینا ترکن همشون...؟
۴

...........اینا ترکن همشون...؟

داریوش
۴

داریوش

اخی .......

اخی .......

چه میکشه از نامردی روزگار     .....
عکس بلند

چه میکشه از نامردی روزگار .....

خوش بحالش کجا نشسته وفکر میکنه به بدبختیهای روزگار.....
عکس بلند

خوش بحالش کجا نشسته وفکر میکنه به بدبختیهای روزگار.....

دایی درکنار ماشین گران قیمتش...

دایی درکنار ماشین گران قیمتش...

سلام وصبح بخیر دوستان ویس...
۳

سلام وصبح بخیر دوستان ویس...

انسانها هرقدر فقیرتر باشند دست ودلشان باز تر است........تجرب...
۲

انسانها هرقدر فقیرتر باشند دست ودلشان باز تر است........تجرب...

دوستان چقدر زندگی کردن مهم نیست ....چگونه زندگی کردن مهم است...
عکس بلند

دوستان چقدر زندگی کردن مهم نیست ....چگونه زندگی کردن مهم است...

دوستان شرمنده واقعأ نمیتونم وارد پروفایلا بشم بیام جبران کنم...
عکس بلند

دوستان شرمنده واقعأ نمیتونم وارد پروفایلا بشم بیام جبران کنم...

دوستان ویس من دوروز بود که قطع بود امروز که باز میشه پروفایل...
۴

دوستان ویس من دوروز بود که قطع بود امروز که باز میشه پروفایل...

بازم افتاده.....زمین تا اسمان
۱

بازم افتاده.....زمین تا اسمان

سحرافتاده.....البته نمیدونم کجا افتاده..ولی خوب افتاده...

سحرافتاده.....البته نمیدونم کجا افتاده..ولی خوب افتاده...

سحرافتاده

سحرافتاده

سحرافتاده وطناز طباطبای در شاهگوش

سحرافتاده وطناز طباطبای در شاهگوش

حامد میرباقری فرزند کارگردان بزرگ ......سریال شاهگوش....

حامد میرباقری فرزند کارگردان بزرگ ......سریال شاهگوش....

محسن طنابنده...سیدمحمد خاتمی....جواد نکونام ...سریال کمدی شا...
۲

محسن طنابنده...سیدمحمد خاتمی....جواد نکونام ...سریال کمدی شا...

ناصر خان .....

ناصر خان .....

وافعأ دیگه هیچ وقت برنمیگرده !!!!

وافعأ دیگه هیچ وقت برنمیگرده !!!!