این چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲

این چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بقیه این چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۵

بقیه این چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

این کیه..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۶

این کیه..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

..............
۱

..............

ادامش چی میشه؟؟؟
۴

ادامش چی میشه؟؟؟

این کیه؟؟
۲

این کیه؟؟

این کیه؟؟؟
۸

این کیه؟؟؟

این چیه؟؟
۵

این چیه؟؟

این کیه؟؟
۱۶

این کیه؟؟

ادامه این ترانه چیه بچه ها؟؟؟؟؟
۴

ادامه این ترانه چیه بچه ها؟؟؟؟؟

این کیه من خارجی هارو نمیشناسم..البته دیگه ببخشید
۴

این کیه من خارجی هارو نمیشناسم..البته دیگه ببخشید

این کیه؟
۵

این کیه؟

اینو بهم کمک کنید
۹

اینو بهم کمک کنید

عکسهای قشنگ بذارید..خواهشا دیگه از این شعر های غمگین نفرستید...

عکسهای قشنگ بذارید..خواهشا دیگه از این شعر های غمگین نفرستید...

مدل مو فر
۱

مدل مو فر

چ نازه
۱

چ نازه

کدومشونی
۱۲

کدومشونی

خدایا شکرت
۳

خدایا شکرت

*********

*********