#ارغوانم...
۳

#ارغوانم...

شاید آغوش تو ...بن‌بست تمام افکارم است ...❤️#مانی_دانته
۳

شاید آغوش تو ...بن‌بست تمام افکارم است ...❤️#مانی_دانته

چه زیباست در قلـبِ تو زندگی ڪردن....‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

چه زیباست در قلـبِ تو زندگی ڪردن....‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

« و مـن آمدنٺ را از نڱاه پاییز میخوانـم....!
۱

« و مـن آمدنٺ را از نڱاه پاییز میخوانـم....!

در جنون، منزلتم را به لیاقت برسانمرزِ دیوانگی ام را به کفایت...
۵

در جنون، منزلتم را به لیاقت برسانمرزِ دیوانگی ام را به کفایت...

بیا که هیچ ندیدمخزان به این سردی#افشین_یداللهی
۱

بیا که هیچ ندیدمخزان به این سردی#افشین_یداللهی

می خواهم به گذشته برگردم...نه به خاطر این که ...اشتباهاتم را...

می خواهم به گذشته برگردم...نه به خاطر این که ...اشتباهاتم را...

من هرگز نمی دانستم ...وقتی دو نفر این‌طور همدیگر را بپرستند....
۱

من هرگز نمی دانستم ...وقتی دو نفر این‌طور همدیگر را بپرستند....

غبار درونم ....
۳

غبار درونم ....

محبوبم ...شما از همه چیز خبر دارید؟بگو در انتهای آه های من چ...

محبوبم ...شما از همه چیز خبر دارید؟بگو در انتهای آه های من چ...

نه دوری که منتظرت باشم و نه نزدیک که به آغوشت کشمنه از آنِ م...
۲

نه دوری که منتظرت باشم و نه نزدیک که به آغوشت کشمنه از آنِ م...

همان روز‌های اولباید روی ماهت را می‌‌بوسیدم#خداحافظی می‌‌کرد...
۱

همان روز‌های اولباید روی ماهت را می‌‌بوسیدم#خداحافظی می‌‌کرد...

قاصدک به او بگوجای خالی اش این روزها خیلی به چشم می آید #بهر...

قاصدک به او بگوجای خالی اش این روزها خیلی به چشم می آید #بهر...

دلم یک اتفاق تازه می خواهد ...مثلا  تو فرسنگ ها راه را بکوبی...

دلم یک اتفاق تازه می خواهد ...مثلا تو فرسنگ ها راه را بکوبی...

ترجيح مي دهم...تمام آشوب های دلم را ...كنار گوشَت نجوا كنم.....
۱

ترجيح مي دهم...تمام آشوب های دلم را ...كنار گوشَت نجوا كنم.....

غمگینم ...مثل همه ی زن هایی ؛که دوست داشتند...در این لحظه .....

غمگینم ...مثل همه ی زن هایی ؛که دوست داشتند...در این لحظه .....

با تو قهرم...!ولی اگر زحمتی نیست...هر روز یک دوستت دارم ...ا...

با تو قهرم...!ولی اگر زحمتی نیست...هر روز یک دوستت دارم ...ا...

اگر روزی ...جز شادی تو ...چیز دیگری خواستم ...به عشق من شک ک...

اگر روزی ...جز شادی تو ...چیز دیگری خواستم ...به عشق من شک ک...

#حال_ما_خوب_خرابست....😢
۱

#حال_ما_خوب_خرابست....😢

غروب پاییز....
۲

غروب پاییز....