موطی

tahammmm

دختری که از همه متنفره

امتیاز
800
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

کاش هرگز به این دنیا پا نگذاشته بودم

ذات خرابه از اول خرابه

خنده هایم درد میکند

من الان جه جوری سوزوندنم که هزارنفر نمیتونم خاموشم کنم

پس برای چه خم میکنیم

چه زیباست

مادرست دیگر

امیدم راناامید کردی خدایا

.........@@@@@@@$$$$$$$

انقدر دوست دارم خودم را دراغوش بگیرم وبگویم ناراحت نباش من ک...

کاش کاش کاش

مهریا کلا عشقن همشون

138

.........

وای عشقه

همچنین مامان گلم

تقدیم به بانوان عزیز

خدایامادرم رو هیچ وقت ازم نگیر

امید من بعداز خدا مادرم

بازهم عشقم مادرم