طاها

tahamontazary

kis me

امتیاز
490
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

عشق یعنی آشنایی با حسینعشق یعنی زندگانی با حسینعسق یعنیناجی ...

خنده کنان میرود روز جزا در بهشتهرکه به دنیا کند گریه برای حس...

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ:ﯾﮏ ﺫﻫﻦ ﺁﺭﺍﻡﯾﮏ ﺗﻦ ﺳﺎﻟﻢﯾﮏ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﯿﺮﯾﻦﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻗﺸﻨﮓﯾﮏ ﺧﺒ...

ای پادشاه خوبان، در کدامین کاروان رهسپار حرم یاری