ماه رمضان برهمه دوستای گلم مبارک...دوستان من دارم میرم احتما...
۱

ماه رمضان برهمه دوستای گلم مبارک...دوستان من دارم میرم احتما...

ازندریان
۴

ازندریان

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺁﺏ ﺑﺪﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﯿﺐ* ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑ...
۲

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺁﺏ ﺑﺪﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﯿﺐ* ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑ...

حقیقت یا...!!!

حقیقت یا...!!!

امروز تولدمههههههه
۳۲

امروز تولدمههههههه

فرش دست بافت همدان...که منطقه خودمونه
۴

فرش دست بافت همدان...که منطقه خودمونه

یک نمونه فرش ایرانی زیبا
۵

یک نمونه فرش ایرانی زیبا

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟؟؟.ﺗﺠﺎﻭﺯ ﯾﻌﻨﯽ : ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ...
۳

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟؟؟.ﺗﺠﺎﻭﺯ ﯾﻌﻨﯽ : ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ...

دخترا و مطلقه ها نخونید!!!!!
۲۳

دخترا و مطلقه ها نخونید!!!!!

ببخشید...ولی خنده دار بود یکم....ههههههه
۳

ببخشید...ولی خنده دار بود یکم....ههههههه

ﺩﺧﺘﺮﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪﺷﯿﺮ ﮔﺎﺯﺭﻭ ﻣﺤﮑﻤ...
۳

ﺩﺧﺘﺮﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪﺷﯿﺮ ﮔﺎﺯﺭﻭ ﻣﺤﮑﻤ...

امیدوارم بدردتون بخوره
۱۲

امیدوارم بدردتون بخوره

دختره زنگ زده برنامه زلال احکام پرسیده:حاج آقا میگن دکتر محر...

دختره زنگ زده برنامه زلال احکام پرسیده:حاج آقا میگن دکتر محر...

بخون نخونی از دست رفته
۲

بخون نخونی از دست رفته

نقاشی سه بعدی

نقاشی سه بعدی

نکتشو گرفتیییییی؟؟؟
۶

نکتشو گرفتیییییی؟؟؟

سنگ کلیه راحت شده..ههههههه
۳

سنگ کلیه راحت شده..ههههههه

تو جه
۱

تو جه

ههههههه
۱

ههههههه