تعاونی کشتی سازی تلاش بندر

talash

چند عکس از فعالیت های کارخونه ......
سر بزنید خوش حال میشویم
استان بوشهر بخش ساحلی دلوار تنگستان

امتیاز
3780
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

سید جلیل لطیفیمدیر کارخونه تلاش بندردر کنار اولین یدک کش سوپ...

مراحل اب اندازی شرمنده من عکس های زیادی ندارم

انشاالله روزی ک اون یکی هم به اب بره

داحل یدک کش ارامیت ساخت تلاش بندر

مرحله به ان اندازی پروژه زمورد

ارمغانی دیگر برای صنایع دریایی کشور؛ساخت شناور یدک‌کش خدماتی...

1

کامل شدن پروژه زمرد

کتاب نمایشگاه