Ťαllαα

tallaa

امتیاز
19030
دنبال کننده
1870
دنبال شونده
178
3

فصل ها را بیخیال من خیالت را تا تا آسما...

1

این شعر جز دلتنگی به هیچ چیز دلالت نم...

مقدس ترین سر زمین است تن تو دخیل میبندم به گندمزا...

1

اجازه هست به لوح دلت قلم بزنم ,,,!!!برای یکدفه حرف از ته دلم...

1

‍ چکونه در گوش عمرنوای هل هله سر دهم........که این عذاب بخت....

1

شده با قرمزِ احساسِ دلت رنگ شوی؟ شده از فکر کسی داغ کنی،غرق ...

2

عروس خیالتو دلنوازتر از گلشنی عروس خیالمهوای تازه‌ی عشق منی ...

ای حسین فاطمه داغت درون قلب ماستنهضتت رسواگر روی تمام فتنه ه...

‍ ‍ ‍ چون واژه های بیصدابه انتظار نشسته ام، در سکوت به اشتیا...

‍ خوشبختی منپیدا کردن " تو"از میان این همه " ضمیر " بودکه در...

4

حسین جان...غیر از غم تو در دل ناکام ندارممانند شب گریه سرانج...

بوی پاییز می دهد، گل های روی دامنتاین چنین در راه، خرامان آم...

چون واژه های بیصدابه انتظار نشسته ام، در سکوت به اشتیاقبه ان...

ما قصه ی دل جز به بر یار نبردیمو ز یار شکایت سوی اغیار نبردی...

شده با قرمزِ احساسِ دلت رنگ شوی؟ شده از فکر کسی داغ کنی،غرق ...

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشتحال من بد بود اما هیچ کس ...

نمیدانم چرا هر چه میدوم فقط باز میدومتندتر و هر روز تندتر....

تو مشکلت این است من را مرده میخواهیزار و پریشان خسته و پژمرد...

ساغرم شکست ای ساقی، رفته ‌ام زدست ای ساقیدرمیان طوفانبرموج غ...

‌‌به نگاه آشنایت ، بخدا نیاز دارمچه کنم که امشب از تو تب عش...