کی منو بوس میکنه
۷

کی منو بوس میکنه

دیشب جای همه خالی
۴

دیشب جای همه خالی

گل گفته:thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::thum...

گل گفته:thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::thum...

سیلللللامصبح بخیر

سیلللللامصبح بخیر

نظزتون
۶

نظزتون

هر کسی یه یاری داره:person_raising_both_hands_in_celebration...
۴

هر کسی یه یاری داره:person_raising_both_hands_in_celebration...

به سلامتی همه اونایی ک الان غمگینن

به سلامتی همه اونایی ک الان غمگینن

افتخار همه کوردای عزیز
۵

افتخار همه کوردای عزیز

سیللللام صبح بخیر

سیللللام صبح بخیر