🍂💛🍁

🍂💛🍁

#پیامبر_رحمت

#پیامبر_رحمت

#پیامبر_رحمت

#پیامبر_رحمت

#حضرت_عشق

#حضرت_عشق

🌸💫🧡🌻🌈

🌸💫🧡🌻🌈

جهانی که برای خودمون ساخته ایم، نتیجه تفکراتمان است. نمیتوان...

جهانی که برای خودمون ساخته ایم، نتیجه تفکراتمان است. نمیتوان...

اسمش احمد بود رتبه ۷ کشوری توی رشته آی تی 💻موقع  تشییع پیکرش...

اسمش احمد بود رتبه ۷ کشوری توی رشته آی تی 💻موقع تشییع پیکرش...

🖤لبیک یا حسین (ع)🖤 #محرم

🖤لبیک یا حسین (ع)🖤 #محرم

🖤السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)🖤 #محرم

🖤السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)🖤 #محرم

#کنکور_۱۴۰۰💫💛🌻🌸
۷

#کنکور_۱۴۰۰💫💛🌻🌸

✨💛🌻🧡💫✨🌈
۲

✨💛🌻🧡💫✨🌈

#خاص💫🌸🌈

#خاص💫🌸🌈

"خدا"تنها کسے است کهوقتے همه رفتندمےماندوقتے همه پشت کردند" ...

"خدا"تنها کسے است کهوقتے همه رفتندمےماندوقتے همه پشت کردند" ...

خدایا خودت پناهم باش...😞⁦❤️⁩ #خاص
۱

خدایا خودت پناهم باش...😞⁦❤️⁩ #خاص

#چادرانه🌸

#چادرانه🌸

#فرهنگ
۱

#فرهنگ