نخودچی

tara92

امتیاز
9370
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
43

هر چند حال و روز زمین و زمان بد استیک تکه از بهشت در آغوش مش...

8

#آقای_خاص

18

دیدار سردار سلیمانی و سیدحسن نصرالله/ حضور بر مزار جهاد مغنی...

9

سرباز خمینی کمرش خم نشود زخم دل عشاق تو مرهم نشود هرچند ...

5

کی این طوری زندگی کرده؟

2

همیشه در گوش چادرم این مصرع را زمزمه می کنم من از آن روز که...