#نرگس_صرافیان_طوفان من خسته تر از آنی بودم که بدی ها را با بدی جواب بدهم و

#نرگس_صرافیان_طوفان من خسته تر از آنی بودم که بدی ها را با بدی جواب بدهم و "هوی" باشم در جواب ِ"های"ِ آدم ها... خسته تر از آنی بودم که روحم را شرحه شرحه کنم تا بفهمند که در موردم اشتباه می کنند یا بفهمند که به کار من،کاری نداشته باشند، ...

#بخون🙂👇 مرد‌ها یک زن را برای همیشه در قلبشان نگه میدارند، زنی که عاشقش هستند..! زنِ محبوس در قلبشان، شعر میداند، آواز میخواند... بین اشک و خنده‌اش فاصله‌ زیادی نیست آسان اشک میریزد، بلند بلند ...

#بخون🙂👇 مرد‌ها یک زن را برای همیشه در قلبشان نگه میدارند، زنی که عاشقش هستند..! زنِ محبوس در قلبشان، شعر میداند، آواز میخواند... بین اشک و خنده‌اش فاصله‌ زیادی نیست آسان اشک میریزد، بلند بلند میخندد... تنها آرایش‌اش لبخندیست که دیوانه می کند و چشمانی که تا عمق وجودش را ...

#بخون🙂👇 گاهی از دلم هیچ صدایی نمی‌شنوم. گاهی حس می‌کنم مرده اگه بتونم دلم رو خوش‌حال کنم، می‌برمش جایی که هم‌دیگه رو می‌دیدیم، می‌شونمش رو به روی پنجره‌ تا لحظه‌ی اومدنت رو ببینه. وقتی داری ...

#بخون🙂👇 گاهی از دلم هیچ صدایی نمی‌شنوم. گاهی حس می‌کنم مرده اگه بتونم دلم رو خوش‌حال کنم، می‌برمش جایی که هم‌دیگه رو می‌دیدیم، می‌شونمش رو به روی پنجره‌ تا لحظه‌ی اومدنت رو ببینه. وقتی داری با لبخند همیشگیت نزدیک می‌شی، محکم می‌گیرمش تا از جا کنده نشه. اون روز واسه‌ی ...

#بخون🙂👇 حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را ...

#بخون🙂👇 حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را که ابری نبود ! گنجشک ها روی سیم های برق ، غرق در خیالِ مزرعه ...

#بخون🙂👇 دلت را به دلِ خیابان بزن با بیخیالیِ جاده همراه شو ... فراموش کن روزهایت چطور گذشت ، مهم نیست قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ، و مهم نیست چقدر مشغله رویِ هم تلنبار ...

#بخون🙂👇 دلت را به دلِ خیابان بزن با بیخیالیِ جاده همراه شو ... فراموش کن روزهایت چطور گذشت ، مهم نیست قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ، و مهم نیست چقدر مشغله رویِ هم تلنبار شده روزهایِ رفته را به بادِ فراموشی بسپار و روزهایِ نیامده را به خدا ...

#بخون🙂👇 +:گفت عشق نه! بیا تا همیشه

#بخون🙂👇 +:گفت عشق نه! بیا تا همیشه "دوست" بمانیم دستش را رها کردم -:گفتم ببخشید ما به کسی که برایش روزی چندبار از درون فرو میریزیم دوست نمی گوییم...

#بخون🙂👇 عاشقِ کبوتر بود ! می گفت …پرنده‌ای “وفادار”تر از آن نیست … رهایش که می کنی هرجا برود… خیالت راحت است که برمی‌گردد … فقط دو روز حواسش پرت شد… فقط دو روز فراموششان ...

#بخون🙂👇 عاشقِ کبوتر بود ! می گفت …پرنده‌ای “وفادار”تر از آن نیست … رهایش که می کنی هرجا برود… خیالت راحت است که برمی‌گردد … فقط دو روز حواسش پرت شد… فقط دو روز فراموششان کرد… همه‌شان رفتند… همه‌شان گم شدند! او دانه می‌ریخت اما دیر بود… هیچ کدامشان برنگشتند! ...

#بخون🙂👇 من دلم میخواد اون موقع که صدای جفتمون از خستگی گرفته بشینم کنارت لیوانمو بغل کنم اونجوری که تو دوست داری تو بغلم کنی اونجوری که من دوست دارم با صدای خسته ات حرف ...

#بخون🙂👇 من دلم میخواد اون موقع که صدای جفتمون از خستگی گرفته بشینم کنارت لیوانمو بغل کنم اونجوری که تو دوست داری تو بغلم کنی اونجوری که من دوست دارم با صدای خسته ات حرف زدنتو گوش کنم تکون خوردن لباتو نگاه کنم بازی کنم با رگای دستات خیره شم ...

#بخون🙂👇 من به عالم و آدم حسودی میکنم؛ به اونی که زنگ میزنه بهت صداتو میشنوه وقتی میگی 'نه خانوم اشتباه گرفتی'!،به اونی حسودیم میشه که تو عابر بانک پشت سرِت وایساده هی غُر میزنه'آقا ...

#بخون🙂👇 من به عالم و آدم حسودی میکنم؛ به اونی که زنگ میزنه بهت صداتو میشنوه وقتی میگی 'نه خانوم اشتباه گرفتی'!،به اونی حسودیم میشه که تو عابر بانک پشت سرِت وایساده هی غُر میزنه'آقا زود باش عجله داریم'،به اون دختر بچه‌یِ فال فروشی که جز لبخندِت چیزی نصیبش نمیشه!،به ...

#بخون🙂👇 شاید آنقدر ساده و کوچک باشد که آدمی در کل این سال ها یک بار هم به آن فکر نکرده باشد ، اما خب میدانی به نظرم در دنیا هیچ چیز به اندازه عاشق ...

#بخون🙂👇 شاید آنقدر ساده و کوچک باشد که آدمی در کل این سال ها یک بار هم به آن فکر نکرده باشد ، اما خب میدانی به نظرم در دنیا هیچ چیز به اندازه عاشق چیزهای کوچک بودن نمیتواند لذت بخش باشد ، مثل یک اسم ام اس کوتاه چند ...

#بخون🙂👇 حیف است که در این دنیا آدم‌ها از دل‌شکستگی نمی‌میرند کسی صبح پتو را از روی تو کنار نمی‌زند و چشم‌های اشکی‌ مرده‌ات را با حرکت آرام دست نمی‌بندد باید راهی می‌بود که جلوی ...

#بخون🙂👇 حیف است که در این دنیا آدم‌ها از دل‌شکستگی نمی‌میرند کسی صبح پتو را از روی تو کنار نمی‌زند و چشم‌های اشکی‌ مرده‌ات را با حرکت آرام دست نمی‌بندد باید راهی می‌بود که جلوی علت مرگ؛ دکتری با خودکار کَنکوی آبی می‌نوشت: دل‌شکستگی باید کسی بود که مرگ در ...

#بخون🙂👇 اگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید، اگر نویسنده‌اید، هرکسی که هستید، خواهشا اگر اطرافِتان بچه‌های کوچَک می‌بینید، بهشان

#بخون🙂👇 اگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید، اگر نویسنده‌اید، هرکسی که هستید، خواهشا اگر اطرافِتان بچه‌های کوچَک می‌بینید، بهشان "ذوق کردن" را یاد بدهید. این روزها به گذشته‌ام که نگاه می‌کنم، دردناک‌ترین روزهایش وقت هایی بوده که کاری برای کسانی انجام داده ام و انتظار ذوق داشته‌ام، اما ...

#بخون🙂👇 ترک کردن را خوب یاد گرفته ام از زمانی که یادم هست مشغول ترک‌کردن بوده ام از اسباب بازی هایم گرفته تا کتانی که دیگر به پایم نمی‌ رفت سن و‌سالم که بیشتر شد ...

#بخون🙂👇 ترک کردن را خوب یاد گرفته ام از زمانی که یادم هست مشغول ترک‌کردن بوده ام از اسباب بازی هایم گرفته تا کتانی که دیگر به پایم نمی‌ رفت سن و‌سالم که بیشتر شد … دنیا را که کامل تر دیدم فهمیدم فقط من نیستم که ترک می‌کنم یکی ...

#حتمابخون🙂👇 قطار مترو تورو مثل مروارید توی خودش کشید و دراشو روت بست. نیمی از من با من برگشت، نیم دیگه م اما بازم روی نیمکتای آبی رنگ ایستگاه تئاتر شهر جا موند. قطار رفت. ...

#حتمابخون🙂👇 قطار مترو تورو مثل مروارید توی خودش کشید و دراشو روت بست. نیمی از من با من برگشت، نیم دیگه م اما بازم روی نیمکتای آبی رنگ ایستگاه تئاتر شهر جا موند. قطار رفت. قطاری که قلب من بود. چشم تو پنجره هاش. سرت که روی شونه ی راستم ...

#بخون🙂💛👇

#بخون🙂💛👇 " دستتو ول میکنم ، اگه می‌تونی برو! " اون روز که وسطِ شلوغی و کم و زیاد شدنِ آدما دستمو ول کردی فوری دستامو فرو کردم توی جیبِ مانتوی خاکستری‌ام ؛ انگار همون لحظه دستام از ریخت افتاد ، سرد شد ، تابستون بودا یهو زمستون شد! قشنگیِ ...

#حتماحتمابخون🙂👇 عکس جدیدتو نشونش میدم میگم نیگا نیگا چقد قشنگه انقد این عکسشو دوس دارم میگه وقتی یکی از زندگیت میره وقتی دیگه واسه تو نیست، هیچ چیزشو نباید دوست داشته باشی هیچیشو ببین دلبر ...

#حتماحتمابخون🙂👇 عکس جدیدتو نشونش میدم میگم نیگا نیگا چقد قشنگه انقد این عکسشو دوس دارم میگه وقتی یکی از زندگیت میره وقتی دیگه واسه تو نیست، هیچ چیزشو نباید دوست داشته باشی هیچیشو ببین دلبر کاردِ نبودنت رسیده به مغزه استخونِ خاطره هام رسیده به دلم به رگام رگام انگاری ...

#حتماحتمابخون🙂👇 شاید آنقدر ساده و کوچک باشد که آدمی در کل این سال ها یک بار هم به آن فکر نکرده باشد ، اما خب میدانی به نظرم در دنیا هیچ چیز به اندازه عاشق ...

#حتماحتمابخون🙂👇 شاید آنقدر ساده و کوچک باشد که آدمی در کل این سال ها یک بار هم به آن فکر نکرده باشد ، اما خب میدانی به نظرم در دنیا هیچ چیز به اندازه عاشق چیزهای کوچک بودن نمیتواند لذت بخش باشد ، مثل یک اسم ام اس کوتاه چند ...

#حتمابخون🙂👇 امروز ظهر تفنگ رو گذاشتم روی شقیقه ی مشغله ها و بنگ! و بعد از مدت ها وسط هفته زنگ زدم به مادرم و گفتم برای ناهار منتظرم باش. وقتی رسیدم خونه تا درو ...

#حتمابخون🙂👇 امروز ظهر تفنگ رو گذاشتم روی شقیقه ی مشغله ها و بنگ! و بعد از مدت ها وسط هفته زنگ زدم به مادرم و گفتم برای ناهار منتظرم باش. وقتی رسیدم خونه تا درو باز کردم دلم خواست عطر سالاد شیرازی که توی فضا پیچیده بود رو بغل کنم! ...

#بخون🙂👇 آدم نمی داند در درون قلب دیگران چه می گذرد. وقتی کسی می گوید «دوستت دارم!» مشخص نیست که چرا و چگونه دوستت دارد . دلیل به وجود آمدن این حس که او دوست ...

#بخون🙂👇 آدم نمی داند در درون قلب دیگران چه می گذرد. وقتی کسی می گوید «دوستت دارم!» مشخص نیست که چرا و چگونه دوستت دارد . دلیل به وجود آمدن این حس که او دوست داشتن فرض کرده ، کدام خصوصیت توست . و خود این حس در قلب او ...

#بخون🙂👇 شاملو برایِ آیدا نوشته است: هر چه بیشتر می‌بینمَت، احتیاجم به دیدنت بیشتر می‌شود و من این را که خواندم، یادِ آن صبحِ زودی افتادم که با هم رفته بودیم دربَند، مغازه دارها، راه ...

#بخون🙂👇 شاملو برایِ آیدا نوشته است: هر چه بیشتر می‌بینمَت، احتیاجم به دیدنت بیشتر می‌شود و من این را که خواندم، یادِ آن صبحِ زودی افتادم که با هم رفته بودیم دربَند، مغازه دارها، راه را، راه سنگلاخ را، آب زده بودند و آلوها و تُرشک‌ها و قَره قوروت‌هاشان را ...