بزن لایک قشنگرو به سلامتیه ویسگوون جون

بزن لایک قشنگرو به سلامتیه ویسگوون جون

اﻭﻧﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺸﻮﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪﻫﺮ ﺭﻭﺯ ...

اﻭﻧﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺸﻮﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪﻫﺮ ﺭﻭﺯ ...

خدا منو آفریده که عاشق تو باشم

خدا منو آفریده که عاشق تو باشم

متاسفانه......

متاسفانه......

خوشا به سعادت اونایی که الان اینجان...

خوشا به سعادت اونایی که الان اینجان...

یک روز قبل عروسی دختر خانوما ؛)

یک روز قبل عروسی دختر خانوما ؛)