ترمه

terme

امتیاز
1510
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

خب چیکار کنم مامانم منو گذاشته اینجا!!

1

حمله!! من اومدم..

خب چیکار کنم مامانم منو گذاشته اینجا!!

حمله !! من اومدم...

1

حالا یک دو سه...

3

نی نی ناز

بدون شرح

پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و غصه دلو تو میدونی، هرچی بش ...

نااازی ناازی..

عشق هندونه ای!!

واضحه، شرح لازم نداره

1

لی لی لی لی...