ترمه

termeh006

الهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم

* شیمی قدم قوربان*

ویسگونیای عزیز              خداحافظ.....
۲۹

ویسگونیای عزیز خداحافظ.....

حرف حق یک مهندس ژاپنی در مورد برج میلاددکتر کوچک زاده در آخر...
۱۰

حرف حق یک مهندس ژاپنی در مورد برج میلاددکتر کوچک زاده در آخر...

پخش غذای نذری               هتل کادوس رشت...
۸

پخش غذای نذری هتل کادوس رشت...

(نامه ی بچه های دنیای مجازی به امام حسین)سلام آقاآقا ما بچه ...
۷

(نامه ی بچه های دنیای مجازی به امام حسین)سلام آقاآقا ما بچه ...

کشتی نوح نشد منتظر هیچ کسیاین حسین است که با خود همه را خواه...
۹

کشتی نوح نشد منتظر هیچ کسیاین حسین است که با خود همه را خواه...

رز صورتی ب معنی ستایش و تحسین طرف مقابل است.و همچنین تشکرو ...
۱۸

رز صورتی ب معنی ستایش و تحسین طرف مقابل است.و همچنین تشکرو ...

گل سرخ نشانه عشق اتشینپس برای ابراز عشق و علاقه گل سرخ هدیه ...
۱۳

گل سرخ نشانه عشق اتشینپس برای ابراز عشق و علاقه گل سرخ هدیه ...

رز سفید نشانه عشق روحانی و پاک است و در دسته گل عروس نشانه ا...
۲

رز سفید نشانه عشق روحانی و پاک است و در دسته گل عروس نشانه ا...

سلام بر عاشقان امام حسین علیه السلام.امشب یه نماز پر فضیلت د...
۷

سلام بر عاشقان امام حسین علیه السلام.امشب یه نماز پر فضیلت د...

نون داغ تنوری...
۷

نون داغ تنوری...

سلام گلا صبحتون پر طراوت بفرمایید چای اتیشی با نیمرو...
۱۲

سلام گلا صبحتون پر طراوت بفرمایید چای اتیشی با نیمرو...

بانو! حواست باشدمرد تو سنگ بنای وجودش را با غرور گذاشته اند ...
۳

بانو! حواست باشدمرد تو سنگ بنای وجودش را با غرور گذاشته اند ...

ایران ترک داره ترکیه هم ترک دارهایران کرد داره عراق هم کرد د...
۱۲

ایران ترک داره ترکیه هم ترک دارهایران کرد داره عراق هم کرد د...

بعد از یه شب بارونی....سلام دوست جونیاصبحتون قشنگ و پرنور
۷

بعد از یه شب بارونی....سلام دوست جونیاصبحتون قشنگ و پرنور

ویسگون اعتیاد نمیاره که...........وابستگی میاره،به ادمایی که...
۸

ویسگون اعتیاد نمیاره که...........وابستگی میاره،به ادمایی که...

قشنگ ترین پستی بوده که تاحالا خوندم .فقط بخون.........بیخیال...
۶

قشنگ ترین پستی بوده که تاحالا خوندم .فقط بخون.........بیخیال...

هرگز: به آدمهای مهربان زخم نزنیدچون گوشه قلب خدا زخمی میشود....
۸

هرگز: به آدمهای مهربان زخم نزنیدچون گوشه قلب خدا زخمی میشود....

امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارمباز امشب در اوووووج...
۹

امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارمباز امشب در اوووووج...