امتیاز
3100
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

بوگاتی طلایی

چه زیباست مهر مادری

چقدر زیباست

جمعی از خفاش ها

اشتراک بگذارید و بخوانید

ﻣﻦ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﯾﮏ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢﻭﺧﺪﺍ ...

ستایش

قیمت نان

مار خوش خط خال

دوچرخه ایی که در میان درخت مانده بر اثر رشد درخت

خانه برعکس

نفس کش

عروس خانم و آقا داماد

خدا رحمت کنه این جوان هم قاطی مرغا شد

کی یادشه

واقعا

1

تقدیم شما

بله حقیقتیه که داریم می بینیم

بیا هنداونه بخر که صاحبش برشکسته شده. هندوانه نصف قیمت