تینا

tina-t

امتیاز
3700
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
1

من و دوستام البته دوستم و کفش کوچیک خواهرش

3

مگه داریم

هوای خوزستان .....

1

بردیا دختر می شود

بردیا همین الان یهویی

1

آه راستی به یادت K

2

بلوزام بابام خرید

پرانسسم چه نازه

لایک نداره

پا های آجیم همین الان یهویی

مامانم اینجوری

من همین الان یهویی

دوستان بیاین جلو