آرمان

tiww3

امتیاز
210
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

چـــــقدر جــــاده وصلـت ترک ترک شده است ...

“پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی”

2

تنبل ها همیشه یک قدم از دانشمندان جلوترن ... خخخ