طوفان سبز

tofan.s

ما مسلح به الله اکبر ایم

من یک اصولگرای پایداری هستم

امتیاز
69810
دنبال کننده
12
دنبال شونده
1

دکتر بشارالاسد درکنار پدر فقیدش حافظ الاسدحافظ الاسددر زمان ...

حافظ الاسد

ایران و فلسطین

ایران و فلسطین

مرحوم غلوش

برای رفتن به عالم برزخ آماده ایم؟

حاج محمود

امام عادل

ظریف خائن

حاج صادق

غلوش عزیز

سپاه اسلام

یهود پلید

سخن خدا

موشک به دیمونا خورد