استاد مسعودی عزیز به همراه ظریف
۴

استاد مسعودی عزیز به همراه ظریف

خدا همیشه  با منه
۲

خدا همیشه با منه

دانلود رپ لری فارسی از شهاب رابط به نام تلف نکن
066
066
066
...
۳

دانلود رپ لری فارسی از شهاب رابط به نام تلف نکن 066 066 066 ...

E M O   ♥♥♥   B A N D
۲

E M O ♥♥♥ B A N D

سامان ویلسون و مهراد هیدن

سامان ویلسون و مهراد هیدن

رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
۱

رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

یکی هست
۲

یکی هست

غریبه ...چون که ما راحت گناه کردیم ...غریبه...به نامحرم نگاه...
۲

غریبه ...چون که ما راحت گناه کردیم ...غریبه...به نامحرم نگاه...

وسایل قدیمی رو تاقچه مادربزرگ ...
۳

وسایل قدیمی رو تاقچه مادربزرگ ...

عکس شهدا را میبینیم ...عکس شهدا عمل میکنیم ...وای بر ما ....
۱۰

عکس شهدا را میبینیم ...عکس شهدا عمل میکنیم ...وای بر ما ....

امون ز غفلت .... امون ز تهمت ....از دست ما تو غیبته حضرت حجت...
۳

امون ز غفلت .... امون ز تهمت ....از دست ما تو غیبته حضرت حجت...

یادش بخیر تابستان 92

یادش بخیر تابستان 92

این است زیست شناسی و سختی راه...
۲۵

این است زیست شناسی و سختی راه...

هووووویییی حواست باشه هااااا عمه دارم یع موقه ....خخخخ
۱

هووووویییی حواست باشه هااااا عمه دارم یع موقه ....خخخخ

یه شب به یاد ماندنی ....جاتون خالی دوستان دوستون دارم ...
۱

یه شب به یاد ماندنی ....جاتون خالی دوستان دوستون دارم ...

اینم من و شال جدیدم که خالم زحمت کشیده و برام بافته با ارم f...
۴

اینم من و شال جدیدم که خالم زحمت کشیده و برام بافته با ارم f...

حوصلم سر رفته بود گفتم کاری بکنم که ....
۱

حوصلم سر رفته بود گفتم کاری بکنم که ....

عاشقشونم ....کفش جدیدم ..¥€$
۸

عاشقشونم ....کفش جدیدم ..¥€$

یه عکس بامزه ...
۱

یه عکس بامزه ...

کار خودمه چه طوره ؟!
۹

کار خودمه چه طوره ؟!