همیشه یه دلیلی برای خندیدن پیدا کنید ممکن خنده باعث نشه تو ز...
۶۵

همیشه یه دلیلی برای خندیدن پیدا کنید ممکن خنده باعث نشه تو ز...

گاهی کودک باش جدی بودن را فراموش کن کودکان آرامش بیشتری دارن...
۵۸

گاهی کودک باش جدی بودن را فراموش کن کودکان آرامش بیشتری دارن...

اگر همونقدر که ناراحت کردن آدم ها رو بلدیم، خندوندنشون رو هم...
۸

اگر همونقدر که ناراحت کردن آدم ها رو بلدیم، خندوندنشون رو هم...

چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:مرد بايد قد بلند باشه…...
۳۴

چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:مرد بايد قد بلند باشه…...

آتــــش گـــرفــــتــــم(" در شـــــعــلــــــه چــــــشــــ...
۸۵۹

آتــــش گـــرفــــتــــم(" در شـــــعــلــــــه چــــــشــــ...

من،تنها تر از تلفظِ هیچ..!
۸

من،تنها تر از تلفظِ هیچ..!

عکس نقاشی
۱۹

عکس نقاشی

تو خنکیِ اونورِ بالشتی ، ‏چایِ بعدکار‏سیگارِ نیمه شب ، تو او...
۱۰

تو خنکیِ اونورِ بالشتی ، ‏چایِ بعدکار‏سیگارِ نیمه شب ، تو او...

عکسهای پاییزی
۱

عکسهای پاییزی

عشقای من
۴۳

عشقای من

از بهترین خواب‌هایی که داشتم اونایی بودکه خسته دراز کشیده بو...
۸

از بهترین خواب‌هایی که داشتم اونایی بودکه خسته دراز کشیده بو...

اشتباه از خودمون بود!حسرت نشست وبرخاست باما باید بر دل خیلیا...
۵

اشتباه از خودمون بود!حسرت نشست وبرخاست باما باید بر دل خیلیا...

#عکسهای_پاییزی             #BEAUTIFUL_NICE

#عکسهای_پاییزی #BEAUTIFUL_NICE

خورشت فاسونیهجاتونم اصلا خالی نیس😁😁
۹۰

خورشت فاسونیهجاتونم اصلا خالی نیس😁😁

#عکسهای_پاییزی #BEAUTIFUL_NICE

#عکسهای_پاییزی #BEAUTIFUL_NICE

دِلُم خینه از غم دیریت♥#بختیاری👑💎
۲۱

دِلُم خینه از غم دیریت♥#بختیاری👑💎

با دست‌های بلوری قند ریز می‌کردوقتی می‌خواست قندان‌های قشنگش...
۷

با دست‌های بلوری قند ریز می‌کردوقتی می‌خواست قندان‌های قشنگش...

بفرمایین؟
۵۳

بفرمایین؟

حجابیست:آن حجاب سیاه است. این حجاب زن باحیاست؛این حجاب غم و ...
۷۴

حجابیست:آن حجاب سیاه است. این حجاب زن باحیاست؛این حجاب غم و ...

#عکسهای_پاییزی #BEAUTIFUL_NICE

#عکسهای_پاییزی #BEAUTIFUL_NICE