دوستان واسه سال دیگه بهم ایده بدید از این خوشگل تر بشه
۲

دوستان واسه سال دیگه بهم ایده بدید از این خوشگل تر بشه

عید غدیر به سلامتی گذشت.به نظرتون خوشگله ساده است البته
۲

عید غدیر به سلامتی گذشت.به نظرتون خوشگله ساده است البته

عید ولایت و امامت مبارک

عید ولایت و امامت مبارک

بهترین چیز رسیدن به نگاهی استکه از حادثه عشق تر است سهراب سپ...
۱

بهترین چیز رسیدن به نگاهی استکه از حادثه عشق تر است سهراب سپ...

کلافه کرده ای مرا چرا نگاهت از نوشته های من قشنگ تر است؟!
۱

کلافه کرده ای مرا چرا نگاهت از نوشته های من قشنگ تر است؟!

خدایا چگونه تو را بخوانم و حال آنکه من منم،و چگونه امیدم را ...

خدایا چگونه تو را بخوانم و حال آنکه من منم،و چگونه امیدم را ...

گاهی حکایت زندگی این است ...
۵

گاهی حکایت زندگی این است ...

می دانم چشمانم را که باز کنم تو اینجایی !من همیشه غرق رویای ...
۳

می دانم چشمانم را که باز کنم تو اینجایی !من همیشه غرق رویای ...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دا...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دا...

تقدیم به شما
۱

تقدیم به شما

full resolution

full resolution

full resolution

full resolution

full resolution
۱

full resolution

full resolution

full resolution

حواحوا اگر نبود تو آدم نمی شدیتو اشرف خلایق عالم نمی شدیشر ب...

حواحوا اگر نبود تو آدم نمی شدیتو اشرف خلایق عالم نمی شدیشر ب...

امشب ای ماه به درد دل من تسکینیآخر ای ماه تو همدرد من مسکینی...
۲

امشب ای ماه به درد دل من تسکینیآخر ای ماه تو همدرد من مسکینی...

دستم را بگیر!همین دستبرایت ترانه عاشقانه نوشته؛همین دست سوخت...

دستم را بگیر!همین دستبرایت ترانه عاشقانه نوشته؛همین دست سوخت...