تقدیم به اونی چان*-* @PARI_SAN
۲

تقدیم به اونی چان*-* @PARI_SAN

وقتی چویا به دازای میگه لهت میکنم منظورش اینه :|~
۹

وقتی چویا به دازای میگه لهت میکنم منظورش اینه :|~

#bungo #amv
۸

#bungo #amv

#bungo #dazai #chuuya

#bungo #dazai #chuuya

یکم دل پریسانو ببریم 😂😂💜
۸

یکم دل پریسانو ببریم 😂😂💜

#bungo #chuuya

#bungo #chuuya

#bungo #Amv
۳

#bungo #Amv

lovely_billi 🎆 #bungo
۱

lovely_billi 🎆 #bungo

لنتی خیلی عالیهههه*-* #servamp
۱

لنتی خیلی عالیهههه*-* #servamp

^^ #bungo
۱۲

^^ #bungo

there will be no second chance 💔😐همیشه عاشق این قسمت بودم =-...

there will be no second chance 💔😐همیشه عاشق این قسمت بودم =-...

#dazai #bungo^^

#dazai #bungo^^

هیگوچی خودش کرم داره 😂
۳

هیگوچی خودش کرم داره 😂

وقتی سه ساعت علوم میخونی 😂😐
۳

وقتی سه ساعت علوم میخونی 😂😐

ttps://harfeto.timefriend.net/594072572منم ازین ناشا مخام 😐💜
۹۱

ttps://harfeto.timefriend.net/594072572منم ازین ناشا مخام 😐💜

وح...:|وقتی منو پریو ارمینا دو دیقه اینارو باهم تنها میذاریم...
۴

وح...:|وقتی منو پریو ارمینا دو دیقه اینارو باهم تنها میذاریم...

تو روحتونننننن 😂😂😂💔
۴

تو روحتونننننن 😂😂😂💔