ای جانم
۱۱۵

ای جانم

قبول باشه حاجی جون الهی نازی
۱۷

قبول باشه حاجی جون الهی نازی

چیزی نمیتونم بگم
۵

چیزی نمیتونم بگم

چقدر نازه
۲

چقدر نازه

چقدر جالب
۲

چقدر جالب

خخخخخخ
۱۱

خخخخخخ

چه کیفی داره این جور خوابیدن
۲

چه کیفی داره این جور خوابیدن

بزرگ مرد تاریخ

بزرگ مرد تاریخ

سالاره
۲

سالاره

روحش شاد
۶

روحش شاد

خخخخخخخخ
۳

خخخخخخخخ

ای خدا
۱

ای خدا

برزیلته حاجی
۷

برزیلته حاجی

خخخخخخ
۱

خخخخخخ