وادی مقدس

vademoghadas

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست.

استفاده از مطالب ایرادی ندارد.

آدرس سایت
vademoghadas.ir

امتیاز
387940
دنبال کننده
1870
دنبال شونده
178
1

خدایا توفیق توکّل بده

خدایا پاکم کن

شرط قبولی روزه

1

رحمت گسترده خدا

رضایت به رضای خدا

دروغ خیانت است

1

کسب آبرو

امانت‌دارترین مردم

راستي و پشت‌كار

شایعه پراکنی

1

کم آسایش‌ترین مردم

فرق بین مؤمن و فاجر

1

کلید خوبی‌ها

بفهمیم و بفهمانیم

دعوت امام حسین فراتر از زمان و مکان بود

نه ثروتی و نه مقامی

اهمیّت نیّت اعمال

نترسیدن از فقر