درست میگه؟
۱

درست میگه؟

خداروشکر
۱

خداروشکر

سکوت .......
۲

سکوت .......

این جمله رو خیلی دوست دارم.
۲

این جمله رو خیلی دوست دارم.

بی خوابی خیلی بده خیلی...

بی خوابی خیلی بده خیلی...

آمین
۱

آمین

گوش دادید این آهنگ زیبا رو؟  اگر نه حتما پیشنهاد میکنم گوش ب...

گوش دادید این آهنگ زیبا رو؟ اگر نه حتما پیشنهاد میکنم گوش ب...

Yes.No?
۳

Yes.No?

دقیقا

دقیقا