تقاضای فالونشه

vasipour

👇👇👇پائین 👇👇👇
دوست داشتن یک فرد ، زیباست . اما اگر در جواب این دوست داشتن ، هیچ تحویل نگیرید چه میکنید ؟ کلافه میشوید نه ؟ سرد میشوید نه ؟ غرورتان نابود میشود نه ... ؟
حالا تصور کنید یک گل را دوست دارید . هر روز به او آب میدهید ، مراقب هستید تا پژمرده نشود . در جواب چه میگیرید ؟ هیچ ! گل به شما میگوید من هم دوستت دارم ؟! یا تشکر میکند بابت اینکه دوستش دارید ؟ نه ... ! اما از او ناراحت نمیشوید ، زیرا دوست داشتن او و حسی که نسبت به او دارید ، باعث میشود حال خودتان خوب باشد .
در اصل شما گل را بی توقع و بی منت دوست دارید ...
میبینید ؟ دوست داشتن بی انتظار ، حال آدم را خوب میکند . پس چرا افراد را به همین صورت دوست نداشته باشید ؟ چرا توقع داشته باشید که در جواب علاقه تان ، عشق و علاقه تحویل بگیرید ؟

من افراد دل خواه را ، بی توقع و بی منت دوست دارم . حتی اگر بدانم من را به حد کافی دوست ندارند ، ناراحت نمیشوم . زیرا درک کرده ام که علاقه من نسبت به آنها ، حال خودم را بهتر میکند . پس چرا با توقع و انتظار ، این حال خوب را از بین ببرم ؟ اصلا چه بالاتر از اینکه آنها در زندگی من هستند که من دوستشان داشته باشم ؟ دوست داشتن آنها ، حال مرا بهتر میکند ، چه بهتر از این برای من ... ؟

اینها را نوشتم و با شما قسمت کردم ، تا شاید شما هم از این به بعد ، افراد را بی توقع دوست داشته باشید . امتحانش کنید ... قطعا حال تان بهتر میشود . انتظار و توقع نداشتن ، یکی از دلایل اصلی حال خوب من است . شما هم این حال خوب را تجربه کنید ...💕
وصی پور 👈👈👈😍❤😍👉👉👉