از قشنگیای پاییز🍁🍁خرمالو😋 #خاص
۳۱

از قشنگیای پاییز🍁🍁خرمالو😋 #خاص

فصل انار و ژله انار😍🍁🍂
۸

فصل انار و ژله انار😍🍁🍂

بی وقفهمهربان باش!روزی کسی می آید که در جیبهایشهر چقدر که بخ...
۱۰

بی وقفهمهربان باش!روزی کسی می آید که در جیبهایشهر چقدر که بخ...

باید رد شد و‌ رفت از اونجایی کهخوشحال نیستی، باید اونقدر بری...

باید رد شد و‌ رفت از اونجایی کهخوشحال نیستی، باید اونقدر بری...

حقیقت این بود که همه ی پسرها گفتن فهم و درک براشون مهم تره،و...
۲

حقیقت این بود که همه ی پسرها گفتن فهم و درک براشون مهم تره،و...

...🗣بخشيدن هميشه كار خوبی تلقی ميشده،كلی بهمون توصيه شده، گو...

...🗣بخشيدن هميشه كار خوبی تلقی ميشده،كلی بهمون توصيه شده، گو...

یه کم که عاقلتر میشی میفهمی پیدا کردن کسی که بتونی بهش اعتما...
۳

یه کم که عاقلتر میشی میفهمی پیدا کردن کسی که بتونی بهش اعتما...

برام نظر هیچکی مهم نیست؛فقط تلاش میکنم کهیه روز شرمنده‌ی خود...

برام نظر هیچکی مهم نیست؛فقط تلاش میکنم کهیه روز شرمنده‌ی خود...

انقدر کوتاه آمدیم که مقابلمان قدعلم کردند ... از سروکول خوش ...

انقدر کوتاه آمدیم که مقابلمان قدعلم کردند ... از سروکول خوش ...

هر دلی سازی دارد ؛که در زندگی به گونه ای مینوازد گاهی شاد ،گ...

هر دلی سازی دارد ؛که در زندگی به گونه ای مینوازد گاهی شاد ،گ...

ذات پائیز غمگین استهر چقدر هم که همه چیز آرام،هر چقدر هم که ...

ذات پائیز غمگین استهر چقدر هم که همه چیز آرام،هر چقدر هم که ...

من عاشق آدمايي‌ام كه تصميم ميگيرن بدرخشنحتى بعد تمام طوفان‌ه...
۶

من عاشق آدمايي‌ام كه تصميم ميگيرن بدرخشنحتى بعد تمام طوفان‌ه...

میدونی چرا میگن"دلت دریا باشه"؟؟چون وقتی یه سنگو تو دریا مین...

میدونی چرا میگن"دلت دریا باشه"؟؟چون وقتی یه سنگو تو دریا مین...

می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد !شما گوش نکنید ، چ...
۷

می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد !شما گوش نکنید ، چ...

به پاهای خودت موقع راه رفتن نگاه کن دائما یکی جلو هست و یکی ...
۱۱

به پاهای خودت موقع راه رفتن نگاه کن دائما یکی جلو هست و یکی ...

آرام بخش هاحافظه ام را پاک کرده اندامّادلم می گویدمن کسی راب...
۱

آرام بخش هاحافظه ام را پاک کرده اندامّادلم می گویدمن کسی راب...

من معشوقه خوبی نیستم !‏اما ‏یک نفر ، ‏یک روز‏مرا با تمام ناب...
۱

من معشوقه خوبی نیستم !‏اما ‏یک نفر ، ‏یک روز‏مرا با تمام ناب...

زحمت داردآدم بودن را مے گویماین را میشوداز مترسک ها آموختآنه...
۳

زحمت داردآدم بودن را مے گویماین را میشوداز مترسک ها آموختآنه...

گفتند عینک سیاهت را بردار...دنیا پر از زیبایست!!!عینکم را بر...
۲

گفتند عینک سیاهت را بردار...دنیا پر از زیبایست!!!عینکم را بر...

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...
۱۲

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...