تک دل

vorojak3

سلام دوستان
ی چند روزه زیاد وقت نمیکنم بیام ویس
اگه لایکتون نمیکنم یا جواب کامنت ها

ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)سرو نباشد به اعتدال محمد (ص)قدر...
۵

ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)سرو نباشد به اعتدال محمد (ص)قدر...

عید و یلداتون مبارک
۲

عید و یلداتون مبارک

نرده تراس با ابیات شعر

نرده تراس با ابیات شعر

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...باز هم قرار عاشقانه ...

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...باز هم قرار عاشقانه ...

آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه ای بر سر و سینه زند در کنج غرب...
۱

آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه ای بر سر و سینه زند در کنج غرب...

پیکر تراشی با برف کار خودم امروز
عکس بلند
۲

پیکر تراشی با برف کار خودم امروز

اینم کرسی خونه ما.........
۲

اینم کرسی خونه ما.........

شهادت امام هشتم تسلیت
۱

شهادت امام هشتم تسلیت

یا رسول الله(ص)عشق تو در سینه ی ما از ازل دیرین تر استاین مد...
۲

یا رسول الله(ص)عشق تو در سینه ی ما از ازل دیرین تر استاین مد...

کریم ابن الکریمدر جود و عطا دستِ خدا هست حسندستِ همه را وقتِ...

کریم ابن الکریمدر جود و عطا دستِ خدا هست حسندستِ همه را وقتِ...

ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ %40 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻭ %60 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﮎ ﺁﻧﺮﺍ ...
۳

ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ %40 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻭ %60 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﮎ ﺁﻧﺮﺍ ...

[Forwarded from Fattima]سلام این یک ماجرای واقعیه زیباست بخو...

[Forwarded from Fattima]سلام این یک ماجرای واقعیه زیباست بخو...

لطفا کلمه مناسب قرار دهید
۵

لطفا کلمه مناسب قرار دهید

هر کس این مسئله رو حل کنه ، ای کیوش بالا 120 هست ؟در اتوبوسی...
۸

هر کس این مسئله رو حل کنه ، ای کیوش بالا 120 هست ؟در اتوبوسی...

الله اکبر از عظمت پروردگار
۱

الله اکبر از عظمت پروردگار

معماپلیسی داخل خیابانی میگذشت یهو دید چند قدم جلوتر شلوغه نز...
۲

معماپلیسی داخل خیابانی میگذشت یهو دید چند قدم جلوتر شلوغه نز...

جوابشو کی میدونه
۳

جوابشو کی میدونه

آیت الله شبیری فرمودند:چند سالی بود که معنی و تفسیر آیه 73 س...

آیت الله شبیری فرمودند:چند سالی بود که معنی و تفسیر آیه 73 س...