ᬉ꯭𝐇꯭🅐꯭𝐒꯭𝐓꯭𝐈᭄

xo.ox


‌دروغ‍ م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ن؛ب‍‌گ‍‌ی‍‌ن‍
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ول‍‌ی‍ یجا بنویسین‍ ک‍‌ه‍ یادتون‍ نره‍!


وقتی خواب انقدر باحاله پس مرگ هم نباید خیلی ترسناک باشه!

وقتی خواب انقدر باحاله پس مرگ هم نباید خیلی ترسناک باشه!

‌آدما نه به قشنگی حرفای خودشونننه به زشتی قضاوت های دیگران.....

‌آدما نه به قشنگی حرفای خودشونننه به زشتی قضاوت های دیگران.....