انصارالقائد

xorooshaa

جنبش مردمی حرفما(حامیان روشنگری در فضای مجازی ایران) harfema.blog.ir
کانال حرفما در سروش
http://sapp.ir/harfema

تهدمت والله ارکان الهدی... #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #اشهد_ان_علیا_ولی_الله #امیرالمومنین #خیرالبشر

تهدمت والله ارکان الهدی... #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #اشهد_ان_علیا_ولی_الله #امیرالمومنین #خیرالبشر

تهدمت والله ارکان الهدی... #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #اشهد_ان_علیا_ولی_الله #امیرالمومنین #خیرالبشر

تهدمت والله ارکان الهدی... #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است #اشهد_ان_علیا_ولی_الله #امیرالمومنین #خیرالبشر

🔴 ای شهید عزیز! سالها پیش از بین ما رفتی ولی با صنعتی که متحول کردی و برای ما به ارث گذاشتی قله های پیشرفت و امنیت یکی پس از دیگری فتح کردیم و امروز ...

🔴 ای شهید عزیز! سالها پیش از بین ما رفتی ولی با صنعتی که متحول کردی و برای ما به ارث گذاشتی قله های پیشرفت و امنیت یکی پس از دیگری فتح کردیم و امروز اقتدارمان بیشتر از پیش شد روحت شاد ای حسن طهرانی مقدم #پدری_موشکی ایران #ماهواره_نور 🔗 ...

️چه خبر خوشی، چه پرچم برافراشته ای برای قوی شدن: ماهواره نظامی ایران توسط سپاه در فضا مستقر شد! ▪️دولتی که پرتابهای غیرنظامی را با دلائل مشکوک ناموفق انجام می داد، حالا با پرتاب و ...

️چه خبر خوشی، چه پرچم برافراشته ای برای قوی شدن: ماهواره نظامی ایران توسط سپاه در فضا مستقر شد! ▪️دولتی که پرتابهای غیرنظامی را با دلائل مشکوک ناموفق انجام می داد، حالا با پرتاب و استقرار ماهواره نظامی ایرانی مواجه شده . یعنی می توان گفت نظام در حوزه فضایی، ...

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

گفتم بروم سایه لطفش بنیشنم دیدم که #علی نور بود سایه ندارد.. #اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

گفتم بروم سایه لطفش بنیشنم دیدم که #علی نور بود سایه ندارد.. #اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

روزت مبارک ای بزرگ مرد #سردار_دلها #حاج_قاسم_سلیمانی

روزت مبارک ای بزرگ مرد #سردار_دلها #حاج_قاسم_سلیمانی

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

روزت مبارک #پدرم #رهبرم

روزت مبارک #پدرم #رهبرم

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

#اشهد_ان_علیا_ولی_الله #مولود_کعبه #امیرمومنان

مهم ترین عامل پیروزی جبهه #انقلاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی خون شهید عزیز #حاج_قاسم #سلیمانی بود...

مهم ترین عامل پیروزی جبهه #انقلاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی خون شهید عزیز #حاج_قاسم #سلیمانی بود...

🇮 🇷 ما ملت امام حسینیم ما ملت شهادتیم.. لبیـــــــــــــــــــــــــــــڪ یا حـــــسین🇮 🇷 #انتخابات #ایران_قوی #مجلس_قوی

🇮 🇷 ما ملت امام حسینیم ما ملت شهادتیم.. لبیـــــــــــــــــــــــــــــڪ یا حـــــسین🇮 🇷 #انتخابات #ایران_قوی #مجلس_قوی

عامل #کرونا در #قم......

عامل #کرونا در #قم......

#رای سفید #حرام است اگر موجب تضعیف نظام شود #حرفما #انتخابات

#رای سفید #حرام است اگر موجب تضعیف نظام شود #حرفما #انتخابات

شرکت در #انتخابات عمل صالح است

شرکت در #انتخابات عمل صالح است

خدمات #سپاه_پاسداران رو فراموش نکنیم... #سردار_حاجی_زاده

خدمات #سپاه_پاسداران رو فراموش نکنیم... #سردار_حاجی_زاده

#سپاه_پاسداران #سردار_حاجی_زاده

#سپاه_پاسداران #سردار_حاجی_زاده