xyZ.54

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کی میگه حقیقت تلخه؟ ترشه ك چشارو بستن! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


https://harfeto.timefriend.net/814415744

Y~RiyAhi

#captions‏کمال گرایی به شما میگه که باید هر کاری رو در حالت ...

#captions‏کمال گرایی به شما میگه که باید هر کاری رو در حالت ...

#قسمت۲۵#پارتی_انلاین😑😁
۴۶۸

#قسمت۲۵#پارتی_انلاین😑😁

تولدت مبارك مرضی.. ➖🌊💙 ای در این حادثه ها نام تو ارامشِ من.....
۲

تولدت مبارك مرضی.. ➖🌊💙 ای در این حادثه ها نام تو ارامشِ من.....

#captionsطبق قانون کارما، به محض اینکه یکی ترکتون کنه، طبیعت...

#captionsطبق قانون کارما، به محض اینکه یکی ترکتون کنه، طبیعت...

🌵💚 #بخون_دل_نوشت  ..چند تا  کاکتوس داشتم،  خیلی قوی بودن..  ...
۱۴

🌵💚 #بخون_دل_نوشت ..چند تا کاکتوس داشتم، خیلی قوی بودن.. ...

#captions ی  جایی باید بهت بَر بخوره؛باید جلویِ شوخی هایِ بی...

#captions ی جایی باید بهت بَر بخوره؛باید جلویِ شوخی هایِ بی...

#کپشـن!~وقتی در زندگیت جایی برای تازه واردها نیست، آدمهای مش...

#کپشـن!~وقتی در زندگیت جایی برای تازه واردها نیست، آدمهای مش...

#captions!من اگه خدا بودم هرکی میگفت دوس دارم بمیرم، همون لح...
۲۱

#captions!من اگه خدا بودم هرکی میگفت دوس دارم بمیرم، همون لح...

#captions~هـر چه ما را گریاندند، بر خندیدن مصّرتر شدیم..هر چ...

#captions~هـر چه ما را گریاندند، بر خندیدن مصّرتر شدیم..هر چ...

#کپشن!چندین سالِ پیش #شادمهر تو ی مصاحبه گفت:  من تو جوونی ع...

#کپشن!چندین سالِ پیش #شادمهر تو ی مصاحبه گفت: من تو جوونی ع...

‏افسردگی افتخار و شواف نداره و کسی ك واقعا افسردس هیچ وقت نم...
۸

‏افسردگی افتخار و شواف نداره و کسی ك واقعا افسردس هیچ وقت نم...

#هنذفری هایِ خود را بردارید..این قسمت : بهار ، جمشید ، دلبـر...

#هنذفری هایِ خود را بردارید..این قسمت : بهار ، جمشید ، دلبـر...

#تکستمن در گریزم از جهان و پناهنده ام ب خویـش،من متکی ام ب خ...

#تکستمن در گریزم از جهان و پناهنده ام ب خویـش،من متکی ام ب خ...

#Textسرِ من ..یه سمساریِ قدیمی و شلوغ پلوغه که توش همیشه جنگ...

#Textسرِ من ..یه سمساریِ قدیمی و شلوغ پلوغه که توش همیشه جنگ...

#بخون🐚🍃من از همان بچگی از سوسول بازی و ادا و اطوار بدم می آم...

#بخون🐚🍃من از همان بچگی از سوسول بازی و ادا و اطوار بدم می آم...

#listen :)قسمتِ #هِجدَهُم!بازے با روح  و روان!هندزفیری هایِ ...
۱۳

#listen :)قسمتِ #هِجدَهُم!بازے با روح و روان!هندزفیری هایِ ...

#تکستِ_داغان!واقعا اهمیتے ندارده چه‍ اتفاقے می افته‍ْ من .. ...
۱

#تکستِ_داغان!واقعا اهمیتے ندارده چه‍ اتفاقے می افته‍ْ من .. ...

‌تَوَلُدَ م‍حصور به یک روز خاص نیستـ ومن بارها و بار ها متول...
۴۶

‌تَوَلُدَ م‍حصور به یک روز خاص نیستـ ومن بارها و بار ها متول...

#کپشنمن اگر مرد بودم.. و دست زنی را می گرفتم، پا به پایش فصل...
۲

#کپشنمن اگر مرد بودم.. و دست زنی را می گرفتم، پا به پایش فصل...

#تکست ما امیدواریم... اما اگر این مهِ غلیظ، تا همیشه ادامه پ...

#تکست ما امیدواریم... اما اگر این مهِ غلیظ، تا همیشه ادامه پ...