کسی غیر از "تو"من را آباد نمی کند ؛رأی می دهم به "عشق"مثل سا...
۵۱۳

کسی غیر از "تو"من را آباد نمی کند ؛رأی می دهم به "عشق"مثل سا...

عاشقانه ات میمانم....لطیف...ظریف...شیرین...مثل رویا...مثل خی...
۶

عاشقانه ات میمانم....لطیف...ظریف...شیرین...مثل رویا...مثل خی...

سر قرار می آیمولی دست شعرم خالیست فقط دنیایی دوستت دارم برای...
۱۰

سر قرار می آیمولی دست شعرم خالیست فقط دنیایی دوستت دارم برای...

دوباره شب شد و انگار...سراب میبینم...تو پشت پنجره ای...یا که...
۳

دوباره شب شد و انگار...سراب میبینم...تو پشت پنجره ای...یا که...

ساعـت را متـوقف کردم       بے تو           ...

ساعـت را متـوقف کردم بے تو ...

دریا همیشه ازمن      دلگیر است میدونی چرا؟چون بزرگی دل ...
۲

دریا همیشه ازمن دلگیر است میدونی چرا؟چون بزرگی دل ...

نگاه کن..می بینی..؟این ویرانکده، آثار باستانی نیست..منم..!!
۴

نگاه کن..می بینی..؟این ویرانکده، آثار باستانی نیست..منم..!!

وقتی تو را دوست می‌دارمبارانی سبز می‌بارمبارانی آبی، بارانی ...
۳

وقتی تو را دوست می‌دارمبارانی سبز می‌بارمبارانی آبی، بارانی ...

وقتی تو را دوست می‌دارمبارانی سبز می‌بارمبارانی آبی، بارانی ...

وقتی تو را دوست می‌دارمبارانی سبز می‌بارمبارانی آبی، بارانی ...

بگو یک بار هم تو بگو دوستت دارم ..نترس آسمان را نگه داشته ام...
۳

بگو یک بار هم تو بگو دوستت دارم ..نترس آسمان را نگه داشته ام...

ڪَاهی بڪَو " دوستم دارے "جاے دورے نمی رود....اصلا بڪَذار برو...
۴

ڪَاهی بڪَو " دوستم دارے "جاے دورے نمی رود....اصلا بڪَذار برو...

هرگز حدیثــــــ حاضر و غایب شنیده اے؟من در میان جمع،    ...
۷

هرگز حدیثــــــ حاضر و غایب شنیده اے؟من در میان جمع، ...

تو مَـرجانی...تو در جانی..تو مروارید غلتانی...اگر قلبم صدف ب...
۶

تو مَـرجانی...تو در جانی..تو مروارید غلتانی...اگر قلبم صدف ب...

✍ڪار عشق به جایی رسیده استڪه این روزهاڪلاغ ها آواز قو سر می ...
۶

✍ڪار عشق به جایی رسیده استڪه این روزهاڪلاغ ها آواز قو سر می ...

گاهی ...آدمهایی رابرای اولین بار می بینی که احساس نزدیکی راح...
۱

گاهی ...آدمهایی رابرای اولین بار می بینی که احساس نزدیکی راح...

دوست داری از میان جمع پیدایت کنممن که می دانم تو می خواهی تم...
۵

دوست داری از میان جمع پیدایت کنممن که می دانم تو می خواهی تم...

اشتباه تو....به دام انداختن کبوتر نبود....تو....گندم را بی ا...
۳

اشتباه تو....به دام انداختن کبوتر نبود....تو....گندم را بی ا...

ابری ترین هوای دلم دوست دارمتلیلای قصه های دلم دوست دارمتزیب...
۱۲

ابری ترین هوای دلم دوست دارمتلیلای قصه های دلم دوست دارمتزیب...